Maria Rosa Vilma Tuazon Santos-Recto (born Maria Rosa Vilma Tuazon Santos November 3, 1953 in Bamban, Tarlac), commonly known as Vilma Santos-Recto or Ate Vi is a Filipino actress and box office queen for almost four decades. One of the original Philippine movie queens, she rose up to become the versatile actress that has been given the fitting title of “Star for All Seasons” because of her capacity to adapt to the changing mores and values of the Filipino woman, giving a face to their plight and struggles, albeit in success both critically and box-office wise in some of Philippine cinema’s classics such as Trudis Liit (1963), Lipad, Darna, Lipad (1973), Burlesk Queen (1977), Relasyon (1982), Sister Stella L. (1984), Alyas Baby Tsina (1984), Pahiram ng Isang Umaga (1989), Dahil Mahal Kita: The Dolzura Cortez Story (1993), Anak (2000) and Dekada ’70 (2002). She is currently the governor of Batangas, Philippines (2012)(Wikipedia).

For More Informations, Visit: Vilma Santos-Recto's Official Web-site

Sunday, January 19, 2014

Araw-araw, Alive ang Bahay nina Vi


Naku, Mommy! Totoong nakakapagod! Pero happy naman ako. Iyan ang sabi ni Vi nang minsang magcomment ako tungkol sa sitwasyon nila ngayon ni sa bahay na nilipatan sa Bel Air, Makati. Buhat nang malipat kasi sila roon, araw-araw ay lagi silang may bisita. Parang laging may party roon, bagama't wala ng usual trappings ng isang party. Its just that the house never seems to sleep. Ano't nagkagayon ngayon kina Vi? -Well, baka sabi nila'y free to accept visitors na ako, -biro ni Vi. Biro lang sa ganang kay Vi. But many are saying that, that is the reason nga. Wala na silang inaalala ngayon. Light-hearted na silang nakakapasyal doon. Ang mga bumibisita ngayon kay Vi ay mga kaibigan nito. Ilan na'y sina Manny de Leon, Zaldy Zshornack, Ike Lozada, Divina Valencia, Annabelle Rama at marami pang colleagues niya sa showbiz. Siyempre, may ilan ding chess ang pakay. Tulad ni Jojit Paredes at ni Les McCoy. Ang dalawang ito'y higit na malimit ang pagdalaw kay Vi. Ang Americano, basta't may pagkakataon, kahit sa Clark Field siya magmumula, ay hindi sagabal at dadalaw kay Vi. Marami na ring movie press people na dumalaw kay Vi. And boy! Always fun sila basta't naruon. Nagi-stay in pa. Nagsu-swimming, nakikupagkuwntuhan, etc. And they are always weelcomed.

Tulad nang nasabi ni Vi, happy naman siya't pinapasyalan siya ng kayang friends. Kahit pagod sa trabaho, very accomodating siya. Love ko ang mga tao. Lalo na't mga kaibigan ko. Anumang pagod ko'y nawawala kung makapiling ko sila. Of course, hula rin nami'y ang ibang nagpapasyal doon, bukod sa pagdalaw kay Vi, ay para magusyoso rin ang bahay na nilipatan nito. Ang always, hanga sila sa bahay. Ganda kasi, malaki pa. At mababait ang mga taong nakatira roon. Very hospitable. Ganyang talaga ang Santos family saan man sila mapadako. But kung alive man lagi ang Santos household doon, hindi naman madalas. Happy vibrations lang ang mapupuna. Laging bright ang atmosphere. Lalo na't kung naroon sina Vi at Mama Santos. Natutuwa naman ako't nakikita kong masaya ngayon si Vi. Di mo ba napapansing lagi siyang lively ngayon? Parang wala nang problema. Madalas ko ngang tinutukan ng: Aba, kumare! Nagagalak nga ako't nasisiyahan sila sa pagdalaw sa amin. At sa ganang akin, they always welcome here. Mga kaibigan namin sila. Yep, luvs! Halos araw-araw nga'y may bisita sina Vi sa Bel Air. Kasi, it is a happy place. It is not a house, it is a home. - Cleo Cruz, Bulaklak, No. 164, 21 Aug 1974

Cleo Cruz, Vilma Santos' publicist in the early part of her movie career, Vi normally calls her, "Mommy" or Mommy Cleo. Now retired from entertainment journalism, Cleo Cruz is reportedly now living in the United States. She referred Vi's followers in many of her columns and articles as "Luvs." - RV
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
FAIR USE NOTICE: This site contains copyrighted materials the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available in our efforts to preserve the film legacy of actress, Vilma Santos, and to make her career information available to future generations. We believe this is NOT an infringement of any such copyrighted materials as in accordance to the fair dealing clauses of both the Canadian and U.S. Copyright legislation, both of which allows users to engage in certain activities relating to non-commercial/not for profit research, private study, criticism, review, or news reporting. We are making an exerted effort to mention the source of the material, along with the name of the author, performer, maker, or broadcaster for the dealing to be fair, again in accordance with the allowable clauses. For more info: Wikipedia: Fair Dealing

PLEASE NOTE: Paid advertising on Star For All Seasons may not represent the views and opinions of this website and its contributors. No endorsement of products and services advertised is either expressed or implied. The owner of this web-site is not earning any revenue from advertising posted in this site. This is in connection to the “not for profit/commercial use” fair use notices the site owner have been disclosing to this site’s readers.