Maria Rosa Vilma Tuazon Santos-Recto (born Maria Rosa Vilma Tuazon Santos November 3, 1953 in Bamban, Tarlac), commonly known as Vilma Santos-Recto or Ate Vi is a Filipino actress and box office queen for almost four decades. One of the original Philippine movie queens, she rose up to become the versatile actress that has been given the fitting title of “Star for All Seasons” because of her capacity to adapt to the changing mores and values of the Filipino woman, giving a face to their plight and struggles, albeit in success both critically and box-office wise in some of Philippine cinema’s classics such as Trudis Liit (1963), Lipad, Darna, Lipad (1973), Burlesk Queen (1977), Relasyon (1982), Sister Stella L. (1984), Alyas Baby Tsina (1984), Pahiram ng Isang Umaga (1989), Dahil Mahal Kita: The Dolzura Cortez Story (1993), Anak (2000) and Dekada ’70 (2002). She is currently the Honourable Congresswoman, Representative of Lipa City, Batangas, Philippines (2012)(Wikipedia).

For More Informations, Visit: Vilma Santos-Recto's Official Web-site

Wednesday, January 22, 2014

Ang Pinakamahirap na Pelikula ni Vilma!


Sa paggawa ng pelikula, kung maringgan man ng pagdaing si Vilma Santos ay bihirang-bihira. Nangyayari lang ito kung ipagpalagay nating siya'y may dinaramdam, hapong-hapo at talagang hindi na makaya ng katawang humarap sa kamera kahit ibigin niya. Gayon man, kung nagkataong napakahalaga ng eksena at kinakailangang gawin niya, kahit anong sama ng pakiramdam niya'y humaharap siya sa kamera. At sa pagtungo niya sa set o location, lagi siyang nasa oras. Kung maatraso ma'y saglit lang. Ganyan ka-professional si Vilma Santos. Ngunit sa Lipad, Darna, Lipad ay dumaraing siya. Hindi sa hindi siya enjoy gawin ito. Ang tutoo'y sa pelikulang ito lang siya na-involved. Ibig na niyang matapos na ito't makita ang pinagpaguran niya. Talaga palang mahirap gumawa ng costume picture. Lalo pa't kung tulad nito! Una, ang naging suliranin namin ay ang Darna Costume ko. Kasi, kinakailangang maging maliksi ang kilos ko bilang Darna, kaya kailangang alisin na ang padding. Kaso nga, lilitaw naman ang malaking bahagi ng aking katawan. Mabuti na lang at sumang-ayon ang aking fans.


"Pangalawa, nag-aalala ako sa mga eksenang bakbakan namin nina Gloria Romero, Celia Rodriguez, Liza Lorena. Kasi, baka masaktan ko sila nang di sinasadya. "Ang pangatlo ay ang likas na pagkatakot ko...sa mga ahas. Kasi, may bahagi roong tungkol sa Babaing Ahas, si Valentina. Dito, laging kinakailangan ang ahas sa mga eksena. Mga sari-saring ahas. Maliliit at malalaki. At makamandag! "Ang pinakamahirap sa lahat ay ang pagsu-shooting. Kailangan naming tapusin ito anuman ang mangyari. Kaya nasasagap ko ang lamig ng gabi at init ng araw. At ang suot ko nga'y labas ang malaking bahagi ng katawa! At alam n'yo namang kailan lang ay na-ospital ako dahil sa respiratory defects! Ito ang mga daing ni Vilma Santos sa pinakamahirap niyang pelikula, ang Lipad, Darna, Lipad. Ngunit mahihinuha naman ninyo na ang pagdaing niya'y parang palalambing lang. Dinaraan pa nga niyang lahat sa biro. Pagka't ang tutoo, mahal na mahal niya ang pelikulang ito. Dahil ito nga ang pinaka-mahirap. At sa isang artista, kung alin ang pinakamahirap ay siya namang pinakamasarap! - Cleo Cruz, Love Story Illustrated Weekly Magazine, No. 78, 23 Mar 1973


Cleo Cruz, Vilma Santos' publicist in the early part of her movie career, Vi normally calls her, "Mommy" or Mommy Cleo. Now retired from entertainment journalism, Cleo Cruz is reportedly now living in the United States. She referred Vi's followers in many of her columns and articles as "Luvs." - RV

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
FAIR USE NOTICE: This site contains copyrighted materials the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available in our efforts to preserve the film legacy of actress, Vilma Santos, and to make her career information available to future generations. We believe this is NOT an infringement of any such copyrighted materials as in accordance to the fair dealing clauses of both the Canadian and U.S. Copyright legislation, both of which allows users to engage in certain activities relating to non-commercial/not for profit research, private study, criticism, review, or news reporting. We are making an exerted effort to mention the source of the material, along with the name of the author, performer, maker, or broadcaster for the dealing to be fair, again in accordance with the allowable clauses. For more info: Wikipedia: Fair Dealing

PLEASE NOTE: Paid advertising on Star For All Seasons may not represent the views and opinions of this website and its contributors. No endorsement of products and services advertised is either expressed or implied. The owner of this web-site is not earning any revenue from advertising posted in this site. This is in connection to the “not for profit/commercial use” fair use notices the site owner have been disclosing to this site’s readers.