Maria Rosa Vilma Tuazon Santos-Recto (born Maria Rosa Vilma Tuazon Santos November 3, 1953 in Bamban, Tarlac), commonly known as Vilma Santos-Recto or Ate Vi is a Filipino actress and box office queen for almost four decades. One of the original Philippine movie queens, she rose up to become the versatile actress that has been given the fitting title of “Star for All Seasons” because of her capacity to adapt to the changing mores and values of the Filipino woman, giving a face to their plight and struggles, albeit in success both critically and box-office wise in some of Philippine cinema’s classics such as Trudis Liit (1963), Lipad, Darna, Lipad (1973), Burlesk Queen (1977), Relasyon (1982), Sister Stella L. (1984), Alyas Baby Tsina (1984), Pahiram ng Isang Umaga (1989), Dahil Mahal Kita: The Dolzura Cortez Story (1993), Anak (2000) and Dekada ’70 (2002). She is currently the Honourable Congresswoman, Representative of Lipa City, Batangas, Philippines (2012)(Wikipedia).

For More Informations, Visit: Vilma Santos-Recto's Official Web-site

Friday, May 8, 2015

Vilma: Magandang Halimbawa ng Kabataan


Vilma: Magandang Halimbawa ng Kabataan - Pagka't mabait, maunawain, uliran, masipag, model daughter...a living symbol of a true Pilipina, kaya't napili si Vilma Santos na maging magandang inspirasyon ng kabataan ng ating bansa. Iyan ang sabi ni Mrs. Lunina C. Alday, Directress ng Bureau of Women and Minors Auxiliary, a goverment formed entity in the Department of Labour. The policy of the said entity is...welfare beyond protection para sa kabataan ng ating bansa. To extend assistance and help to those and instill hope of our land. Ang paraan ng pagtulong na ginagawa ng Bureau ay sa pamamagitan ng Working Youth Centers na nasa iba't ibang siyudad o provinces. Sa mga ito tuturuan ang mgay mga ambisyong maging marangal ang hanap-buhay. At kung ang isang mag-aaral ng trade ay nasa ganoong trades sa isang siyudad, at nais niyang makarating sa gonoong siyudad, ipadadala siya sa center na nakatalaga sa huli. It will be similar to the procedures done in exchange students programs. In this way, mapoprotektahan ang kalagayan ng magaaral. Lalo na't kung ito'y babae. Sa Manila, magkakaroon ng isang main Working Youth Center where all the activities will centralized. Ilang pang tulong na ginagawa ng Bureau of Women and Minors Auxiliary ay ang rehabilitation ng karaketer ng mga kabataang napapalungi o kinakayus-palad. Give them moral, legal and if possible material help.

So it can be gleamed fruit the aforementioned explanation na gigantic ang scope ng kilusan ng naturang entity, nationwide. Next to maximize ang realization ng aims ng bureau, nagtatag pa ng sister entity ito upang maktulong sa kanyang efforts. The Bureau of Women and Minors Junior Auxiliary was organized. After much deliberation, ang officers at member nito'y nagkaisa na si Vilma ang gawing pangulo ng organisasyon. Napili nila ang superstar because she merits the position. At bilang president nito, magiging magandang ispirasyon at incentive ito sa mga kabataang tutulungan ng kanilang samahan. In fact, ng youth of the Philippines na. Ayon kay Mrs. Alday, na siyang nagpa-oath taking kay Vi sa kanilang tahanan sa Arfel noong Aug 3, the superstar being a shining example of a model Pilipina youth will be "explicited" to the full. At ito nga raw ay napakaganda kasing inspirations para sa kabataan ng bansa. Vilma was awed by the duty placed upon her by the government. Modest pa nga niya at kung bakit siya ang napili sa prestigious position ng naturan. "Pero I am very much honored. At gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang ako'y maging karapat-dapat sa kanilang pagtitiwala sa aking kakayahan. Ang tutoo, I have been pondering the plight ng less fortunate youth ng ating bansa. Kung minsan, nakakalungkot nang talga ang kanilang kalagayan. Ang I sincerely want to help them. Sa pagiging involved ko sa government agencies na ang aim ay nasa pagtulong sa ating kabataan, marahil naman, magagawa ko ito. Muli, I am honored and thankful at binigyang opportunity ako upang makatulong sa mga ito." that said Vilma Santos, ang magandang inspirasyon ng ating kabataan. - TSS Komiks Magasin, 24 August 1973
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
FAIR USE NOTICE: This site contains copyrighted materials the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available in our efforts to preserve the film legacy of actress, Vilma Santos, and to make her career information available to future generations. We believe this is NOT an infringement of any such copyrighted materials as in accordance to the fair dealing clauses of both the Canadian and U.S. Copyright legislation, both of which allows users to engage in certain activities relating to non-commercial/not for profit research, private study, criticism, review, or news reporting. We are making an exerted effort to mention the source of the material, along with the name of the author, performer, maker, or broadcaster for the dealing to be fair, again in accordance with the allowable clauses. For more info: Wikipedia: Fair Dealing

PLEASE NOTE: Paid advertising on Star For All Seasons may not represent the views and opinions of this website and its contributors. No endorsement of products and services advertised is either expressed or implied. The owner of this web-site is not earning any revenue from advertising posted in this site. This is in connection to the “not for profit/commercial use” fair use notices the site owner have been disclosing to this site’s readers.