Maria Rosa Vilma Tuazon Santos-Recto (born Maria Rosa Vilma Tuazon Santos November 3, 1953 in Bamban, Tarlac), commonly known as Vilma Santos-Recto or Ate Vi is a Filipino actress and box office queen for almost four decades. One of the original Philippine movie queens, she rose up to become the versatile actress that has been given the fitting title of “Star for All Seasons” because of her capacity to adapt to the changing mores and values of the Filipino woman, giving a face to their plight and struggles, albeit in success both critically and box-office wise in some of Philippine cinema’s classics such as Trudis Liit (1963), Lipad, Darna, Lipad (1973), Burlesk Queen (1977), Relasyon (1982), Sister Stella L. (1984), Alyas Baby Tsina (1984), Pahiram ng Isang Umaga (1989), Dahil Mahal Kita: The Dolzura Cortez Story (1993), Anak (2000) and Dekada ’70 (2002). She is currently the Honourable Congresswoman, Representative of Lipa City, Batangas, Philippines (2012)(Wikipedia).

For More Informations, Visit: Vilma Santos-Recto's Official Web-site

Sunday, February 2, 2014

Kung Talagang Siya Ang Kapalaran Ko


Pinasyalan namin si Vilma Santos sa set ng isang pelikula niyang ginagawa. Noo'y nilalagyan ng make-up si Bobot, Kaya nakapag-usap kaming mabuti ni Vi. Nang tawagin sa set si Bot, lumapit ito kay Vi para itanong kung tama na ang suot niya. Medyo hindi gusto ni Vi ang ayos ni Bot kaya pinapalitan niya. Agad namang pinalitan ni Bot. "Ang sweet talaga!" Tukso namin kay Vi. "Nagtatanong siya, siyempre, sasabihin ko ang nasasaloob ko, hindi ba tama?" Ani Vi na kumindat pa. "Tumpak!" Sagot naming may himig panunukso pa rin. Playback ni Bobot ang kukunang eksena. The First Time Ever I Saw Your Face ang awiting kanyang kakantahin sa eksenang iyon. Nang magsimulang gumiling huminto si Vi sa pakikipagusap sa amin. Masusi niyang pinagmasdan ang bawat kilos ni bobot. "Malaki na yata ang ipinangayayat ni Bobot!" Puna namin. "Talagang malaki na," aniyang parang nagmamalaki pa. "Kailangang mamayat siya...napakatagal na siyang nagre-reduce." "Pero may balita kami, Vi...na kung ikaw ang masusunod ay ayaw mo raw mag-reduce si Bot." "Naku, hindi tutoo yan!" aniya, "Sabi ko, ang mukha niya, hindi na dapat i-reducepa. Pero ang kanyang katawan, lalo na ang kanyang tiyan, e dapat pang mabawasan.


Bakit daw naman kaya babawalan ko siyang mag-reduce?" "Kasi raw, kung payat na si Bot, magkakaroon siya ng appeal sa ibang babae. Natatakot ka raw na dumating ang sandaling 'yon." "Ay, naku, bakit ako matatakot? Di Ba lalong mabuti sa may magkagusto sa kanyang ibang babae, para naman magkaroon siya ng pagkakatong makapamili? Sa gayon, mapatutunayan niya kung talagang ako nga ang love niya?" Pinagmasdan namin si Vi. Binabakas namin sa kanyang anyo ang kataimtiman ng kanyang sinabi. "Hindi ba kayo naniniwala sa aking sinabi?" Tanong niya sa amin. Ngunit kami, "Gusto mo bang maniwala kami na hindi ka selosa?" Hindi ko maaaring sabihin na hindi ako selosa...natural lang 'yon, lalo na sa isang babae, pero hindi naman nangangahulugan na lubusan ko nang puputulin ang pagkakataon ni Bot na makatagpo ng ibang babae dahil lamang sa pagseselos ko. Aba, selfishness na 'yan. At hindi ako ganyan.ka-selfish." "Naniniwala ako," patuloy ni Vi, "Na kung kami'y talagang magkapalad...ihalo man siya sa isang grupo ng puro babe ay sa akin pa rin siya mauuwi." Napansin namin, tuwing matatapos ang take ni Bot ay pangiti itong sumusulyap kay Vi, na ginagantihan naman nito ng higit na matinding ngiti. Talagang lagi silang sweet sa isa't isa...maisipan pa nga kaya naman ni Bot na palita siya? - Irene Diaz Castillo, Love Story Illustrated Weekly Magazine, No. 71, 02 Feb 1973

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
FAIR USE NOTICE: This site contains copyrighted materials the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available in our efforts to preserve the film legacy of actress, Vilma Santos, and to make her career information available to future generations. We believe this is NOT an infringement of any such copyrighted materials as in accordance to the fair dealing clauses of both the Canadian and U.S. Copyright legislation, both of which allows users to engage in certain activities relating to non-commercial/not for profit research, private study, criticism, review, or news reporting. We are making an exerted effort to mention the source of the material, along with the name of the author, performer, maker, or broadcaster for the dealing to be fair, again in accordance with the allowable clauses. For more info: Wikipedia: Fair Dealing

PLEASE NOTE: Paid advertising on Star For All Seasons may not represent the views and opinions of this website and its contributors. No endorsement of products and services advertised is either expressed or implied. The owner of this web-site is not earning any revenue from advertising posted in this site. This is in connection to the “not for profit/commercial use” fair use notices the site owner have been disclosing to this site’s readers.